CENTAR ZA OBUKU MË SHUMË Vizija MË SHUMË Podržati opštine u poboljšanju usluga na lokalnom nivou, jačanju lokalne uprave i povećanju
transparentnosti i odgovornosti prema građanima kroz izgradnju kapaciteta opštinskih zvaničnika.
Misija MË SHUMË Misija AKO centra za obuku je da razvije i upravlja institucionalizovanim i održivim sistemom
obuke za svoje opštine članice širom Kosova.
Oferta e trajnimeve

Ponuda Obuka

trainings
4
Obuke
Users Icon
2
Učesnik
percentage_3155
1
nivo zadovoljstva

DONATORI