Poziv za učestvovanje u Grupi za učenje o Društvenimpristupima

Asocijacija Kosovskih Opština poziva zainteresovane opštine da učestvuju u Grupama za učenje o društvenim pristupima u okviru projekta “Povećanje lokalnih kapaciteta za sprovođenje Agende 2030 i  principa“Ne ostavljajte nikoga iza sebe”, i “Promovisanje i povećanje modela uključivanja” manjina i drugih ranjivih  grupa na Zapadnom Balkanu ”, koju sprovode NALAS i Asocijacije članice lokalnih vlada Zapadnog Balkana.

Zainteresovana opština može se prijaviti za jedan od sledećih društvenih pristupa i njihove Grupe za učenje koje će se osnovati i  sprovesti od Asocijacija domaćina lokalnih samouprava sa Zapadnog Balkana, u kom slučaju će opštinski zvaničnici imati priliku da podele svoja iskustva i znanja sa svojim regionalnim kolegama, kao i da učestvuju u regionalnim događajima za:

Centre Dnevnogstaranja
Povećanjenivoasvesti
Mobilneekipe za intervenciju
Forum za Društveni dijalog
Poverenik za manjine
Sveobhvatno upravljanje Rizikom od  katastrofa

 

Zainteresovane opštine trebaju predati obrazac za prijavu (Aneks 2). Obrazac se treba poslati elektronskom poštom na adresu nergis.gjinolli@komunat-ks.netnajkasnije do 13. septembra 2021. godine.

Grupe za učenje koje će se razvijati na engleskom jeziku sastavni su dio procesa dugoročnog razvoja kapaciteta predviđenog projektom za povećanje/poboljšanje društvenih pristupa. Stoga se ohrabruju opštine koje su učestvovale na  webiranima NALAS o društvenim pristupima i koje su uspešno završile odgovarajuće kurseve e-učenja, da iskažu interesovanje za učešće u Grupama za učenje.

Grupe za učenje su razvijene u okviru projekta „Povećanje lokalnih kapaciteta za implementaciju Agende 2030 i principa “Ne ostavljajte nikog iza sebe“ i Promovisanje i povećanje modela za uključivanje manjina i drugih ranjivih grupa na Zapadnom Balkanu „koji sprovodi NALAS u saradnji sa GIZ -om u ime Nemačkog saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) i Savezne države Schlessvig Holstein.

Poziv za Opstine

Aneks 2_Obrazac sa Prijavljivanje