Asocijacija ima status posmatrača u Kongresu Lokalnih i Regionalnih Vlasti Saveta Evrope.

 

Stalna je članica NALAS-a (Mreža Asocijacija Lokalnih Vlasti
Jugoistočne Evrope)

 

Pozvana Asocijacija (slično statusu posmatrača) u Komitetu Evropskih Opština i Regiona (CEMR)

 

Članica u ALDA (Agencije Lokalne Demokratije)