PROFESIONALNA COLLEGIA

Kolegijumi AKO-a (17) su jedan od osnovnih mehanizama AKO-a i  zamišljeni su na taj način da obuhvate sve opštine, odnosno direktore opštinskih direkcija ili službenike u svakom sektoru.

Zao nam je, ovaj unos је dostupan samo na AL.

Zao nam je, ovaj unos је dostupan samo na AL.

Zao nam je, ovaj unos је dostupan samo na AL.

Kolegijum za informacionu tehnologiju je mehanizam koji  obuhvata sve službenike za informacionu te

Zao nam je, ovaj unos је dostupan samo na AL.

Zao nam je, ovaj unos је dostupan samo na AL.

Zao nam je, ovaj unos је dostupan samo na AL.

Zao nam je, ovaj unos је dostupan samo na AL.

Plan rada Kolegijuma Predsedavajucih Skupstina

Plan rada Kolegijuma za Javne Usluge

Plan rada Kolegijuma za Obrazovanje i Kulturu 

Plan rada Kolegijuma za Zdravstvo i Socijalnu Zatitu

Plan rada Kolegijuma za Budzet i Finansije

Plan rada Kolegijuma za Lokalni Ekonomski Razvoj

Plan rada Kolegijuma za Opstinsku Inspekciju

Zao nam je, ovaj unos је dostupan samo na AL.

Kolegijum za administraciju predstavlja jedan mehanizam koji obuhvata sve direktore opštinskih uprav

Plan rada Kolegijuma za Evropske Integracije