PROFESIONALNA COLLEGIA

Kolegijumi AKO-a (17) su jedan od osnovnih mehanizama AKO-a i  zamišljeni su na taj način da obuhvate sve opštine, odnosno direktore opštinskih direkcija ili službenike u svakom sektoru.

Kolegijum za Urbanističko Planiranje je mehanizam koji  obuhvata sve službenike za Urbanističko P

Kolegijum za Kulturu Omladinu i Sport je mehanizam koji  obuhvata sve službenike za Kulturu Omladin

Asocijacija Kosovskih Opština formira Grupu opštinskih službenika za upravljanje komunalnim otpado

Zao nam je, ovaj unos је dostupan samo na AL.

Kolegijum za Informacionu Tehnologiju je mehanizam koji  obuhvata sve službenike za Informacionu Te

Kolegijum za Transparentnost je mehanizam koji  obuhvata sve službenike za Transparentnost u opšti

Kolegijum za Nabavke je mehanizam koji  obuhvata sve službenike za Nabavek u opštinama Republike K

Kolegijum za Osoblje je mehanizam koji  obuhvata sve službenike za Osoblje u opštinama Republike K

Kolegijum za pravnih oficira je mehanizam koji  obuhvata sve službenike za pravnih oficira u opšti

Kolegijum za Predsednika Opštinskih Skupština je mehanizam koji  obuhvata sve službenike za Preds

Kolegijum za Javne Usluge je mehanizam koji  obuhvata sve službenike za Javne Usluge u opštinama R

Kolegijum za Obrazovanje i Kulturu je mehanizam koji  obuhvata sve službenike za Obrazovanje i Kult

Kolegijum za Zdravstvo i Socijalnu Zaštitu je mehanizam koji  obuhvata sve službenike za Zdravstvo

Kolegijum za Finansije i Budžet je mehanizam koji  obuhvata sve službenike za Finansije i Budžet

Kolegijum za Ekonomiju i Razvoj je mehanizam koji  obuhvata sve službenike za Ekonomiju i Razvoj u

Kolegijum za Opštinsku Inspekciju je mehanizam koji  obuhvata sve službenike za Opštinsku Inspekc

Kolegijum za prostorno planiranje je mehanizam koji  obuhvata sve službenike za prostorno planiranj

Kolegijum za Administraciju je mehanizam koji  obuhvata sve službenike za Administraciju u opština

Kolegijum za Evropske integracije je mehanizam koji  obuhvata sve službenike za Evropske integracij