Događaji

Sorry, there is no event under your selected page.

Najnovije vesti

Zao nam je, ovaj unos је dostupan samo na AL.

PROCENJUJU SE MOGUĆNOSTI SARADNJE IZMEĐU OPŠTINA KOSOVA I OPŠTINA AUSTRIJE

Austrijska delegacija Skupštine Donje Austrije posetila, danas je posetila Asocijaciju Kosovskih Opština, kako bi procenila mogućnosti saradnje lokalne samouprave na Kosovu i lokalne samouprave u Austriji. Austrijska delegacija koju su

RAZMATRAJU SE PRAVNI AKTI KOJI SU U PROCESU IZRADE

Kolegijum pravnih službenika razmotrio je pravne akte koji su u postupku izrade. U vezi Koncept- dokumenta o Zakon o lokalnim izborima, uglavnom se diskutovalo o konkretnim tačkama koje će i

Partneri