Događaji

Sorry, there is no event under your selected page.

Najnovije Vesti

POZIV ZA UČEŠĆE NA VEBINARE O CENTRIMA DNEVNOG STARANJA, KAO ŠTO STU PORODIČNE USLUGE I ZASNOVANE NA ZAJEDNICI NA LOKALNOM NIVOU I PRISTUPE I POVEĆANJE SAVESNOSTI O PRAVIMA ČOVEKA, NEDISKRIMINACIJI I UKLJUČIVANJE LOKALNOG NIVOA

Asocijacija Kosovskih Opština poziva zainteresovane strane da učestvuju na dva u dva vebinara koji će se održati 3. decembra 2020. i 10. decembra 2020 za pristup poboljšanju socijalnih usluga na

G.IMRI AHMETI IZABRAN JE ZA PREDSEDNIKA ASOCIJACIJE KOSOVSKIH OPŠTINA

Asocijacija Kosovskih Opština (AKO) održala je godišnju Generalnu skupštinu kojoj su prisustvovali delegati iz opština Republike Kosova i gradonačelnici opština. Skupština je većinom glasova izabrala gradonačelnika Lipljana g.Imri Ahmeti za

ASOCIJACIJA KOSOVSKIH OPŠTINA OBJAVILA JE STUDIJU O “HITNIM POTREBAMA I DRUŠTVENO EKONOMSKOM UTICAJU COVID-19 NA LOKALNU UPRAVU NA KOSOVU”

Asocijacija Kosovskih Opština (AKO) objavila je Studiju „Hitne potrebe i društveno -ekonomski uticaj Covid-19 na lokalnu upravu na Kosovu“. Ova studija je sprovedena u periodu maj-jul 2020.godine. Studija je imala

Partneri