Postime nga Facebook


AVANCIMI I PROCEDURAVE TË PUNËS DHE PROCESEVE NË DREJTORITË E PLANIFIKIMIT HAPËSINOR / URBANIZMITNën organizmin e Asociacionit të Komunave të Kosovës, u mbajtë punëtoria dy ditore me Zyrtarët Komunalë për Planifikim Hapësinor (ZKPH), me qëllim shqyrtimin dhe avancimin e mëtutjeshëm të procedurave të punës dhe proceseve në Drejtoritë e Planifikimit Hapësinor / Urbanizmit. Përkundër sfidave të jashtëzakonshme me të cilat përballen Komunat gjatë planifikimit hapësinor dhe rregullimit urban, gjendja aktuale kërkon një analizë të gjendjes së strukturave në drejtoritë komunale në fushën e urbanizmit. Kjo me qëllim për të përmirësuar efikasitetin dhe performancën e tyre dhe për të vendosur një sistem të mirëfilltë të funksionimit të drejtorive përkatëse.Me këtë rast përmes prezantimit të gjetjeve nga analiza e përgatitur nga konsulentët e angazhuar dhe mbështetur prej projektit GIZ-SPLM, është diskutuar lidhur me nevojat për ndryshime, që rrjedhin nga procesi i planifikimit hapësinor në komuna si dhe ngritja e kapaciteteve të ZKPH-ve. Disa prej pikave kryesore të analizës ishin: • Diskutimi i gjetjeve nga analiza e bërë në komunat e Kosovës lidhur me procedurat e punës dhe proceseve në drejtoritë e urbanizmit;• Inicimi i procedurave te dhënies së lejes në formatin digjital;• Praktikat më të mira për funksionimin e Drejtorive të Urbanizmit / Planifikimit nga vendet evropiane;• Zhvillimi i modeleve dhe funksionimi i Drejtorive të Planifikimit / Urbanizmit për komunat e Kosovës.Debati u fokusua në identifikimin e situatës në teren, përmes një pasqyre të qartë të organizmit të strukturës organizative, ndarjes së përgjegjësive me synim përcaktimin e prioriteteve dhe masave që lidhen me rolin dhe përgjegjësitë e Drejtorive Komunale për Planifikim Hapësinor, që do t’i mundësojë dhe fokusojë përpjekjet e veta për ndërtim të kapaciteteve në pikat e dobëta të identifikuara nga zyrtarët për planifikim. Qëllimi kryesor i sektorit të planifikimit hapësinor, është krijimi dhe menaxhimi efektiv i një organizimi territorial e hapësinor, mes tjerash duke përfshinë masat për koordinim dhe për përmirësim të ndikimeve hapësinore, për të arritur një shpërndarje më të barabartë të zhvillimit ekonomik për një territor të caktuar. Prandaj edhe me të drejtë thuhet se, planifikimi hapësinor është mbështetësi më i rëndësishëm për promovim të investimeve, që ofrojnë përfitime në zhvillim ekonomik të qëndrueshëm, në përmirësim të mjedisit ku jetojmë dhe të vet cilësisë së jetesës.Krijimi i Rrjetit të ZKPH mbështetet nga Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

... Më shumëShiko më pak

View on Facebook

BASHKIMI EVROPIAN DHE QEVERIA GJERMANE PËRKRAHIN ASOCIACIONIN E KOMUNAVE TË KOSOVËS Në kuadër të bashkëpunimit të vazhdueshëm me partnerët e qeverisjes lokale në Kosovë, Drejtori Ekzekutiv i Asociacionit të Komunave të Kosovës (AKK) z.Sazan Ibrahimi u takua me Menaxherin e Projektit të Shërbimeve të Qëndrueshme Komunale të GIZ, z.Stefan Mager.Takimi shërbeu për të diskutuar bashkëpunimin dhe mbështetjen e vazhdueshme reciproke që BE dhe Qeveria Gjermane i ofrojnë AKK-së në ngritjen e kapaciteteve drejt promovimit të qeverisjes demokratike dhe sektorit të integruar të menaxhimit të mbeturinave në Republikën e Kosovës.Ky partneritet është fokusuar në bashkëpunimin e përbashkët drejt shfrytëzimit të platformës së AKK të Kolegjiumit të Drejtorëve të Shërbimeve Publike dhe Grupit Punues të Zyrtarëve për Menaxhimin e Mbeturinave në përmirësimin e mëtejshëm të sektorit të menaxhimit të mbeturinave, duke u përshpejtuar drejt Ekonomisë Qarkore.Nga ana tjetër, z.Ibrahimi shprehu vlerësimin e tij për Bashkimin Evropian dhe GIZ- për mbështetjen e vazhdueshme për AKK-në dhe komunat e Kosovës që nga viti 2006. Z.Ibrahimi dhe z.Mager ranë dakord të vazhdojnë me të njëjtin nivel bashkëpunimin produktiv edhe në të ardhmen.

... Më shumëShiko më pak

View on Facebook

KOMUNAT E KOSOVËS KËRKOJNË HEQJEN E KUFIZIMIT TË LËVIZJES SË QYTETARËVE NGA DATA 17 TETOR 2021Me anë të një kërkese që Asociacioni i Komunave të Kosovës i ka adresuar ushtrues së detyrës së Ministres së Shëndetësisë znj.Dafina Gexha-Bunjaku, Kryetarët e Komunave vlerësojnë se ka ardhur koha që të hiqet kufizimi i lëvizjes së qytetarëve (ora policore) nga data 17 tetor 2021 si dhe që të hiqet edhe ndëshkimi i qytetarëve në rastet kur një person i vetëm është në lëvizje dhe nuk bartë maskën. Në këtë kërkesë thuhet: "Falë punës së përbashkët mes institucioneve të Kosovës, fatmirësisht, numri i rasteve infektuese me Covid-19 është në rënie e sipër, ashtu edhe i rasteve me fatalitet. Për këtë arsye por edhe për faktin se të dielën kemi zgjedhjet lokale Kryetarët e Komunave mendojnë që;1. Ka ardhur koha që të hiqet kufizimi i lëvizjes së qytetarëve (ora policore) nga data 17 tetor 2021. 2. Mendojmë se do të ishte shumë e arsyeshme që të hiqet edhe ndëshkimi i qytetarëve në rastet kur një person i vetëm është në lëvizje dhe nuk bartë maskën. Këto do të duhej të ndodhnin edhe për arsyet si:a. Ditën e 17 tetorit mund te këtë komuna që kryetarët fitojnë pa balotazh, andaj do të jetë pothuaj e pamundur që në ato komunat të ndalen festimet e mundshme të qytetarëve. b. Duke ditur se procesi i numërimit të votave do të mund të vazhdoj deri natën vonë, Vëzhguesit dhe komisionerët, të cilët do të jenë në numër të konsiderueshëm, do të lëvizin edhe pas orës 22.00.c. Në anën tjetër, dënimet dhe ndëshkimet e mundshme të Policisë dhe Inspektoratit të AUV për pjesëmarrësit e festimeve zgjedhore mund të shkaktojnë pakënaqësi tek qytetarët dhe mund të kemi situata të pakëndshme deri në ndonjë provokim të ndonjë incident i cili do t'i zbehte organizimin e zgjedhjeve lokale, për të cilën Kosova është e njohur në organizim të mirë të zgjedhjeve dhe pa incidente. d. Në këtë kontekst, është vlerësuar pothuaj se masa e kufizimit të qytetarëve nuk mund të sjellë ndonjë rezultat negativ në këtë drejtim meqë kafenetë dhe restorantet janë të stërmbushura me qytetarë kurse numrat e të infektuarve dhe rasteve me fatalitet fatmirësisht janë duke rënë dhe në një aspekt kemi hyrë në vënien në kontroll të kësaj pandemie në këtë moment.e. Në këtë kuadër të vlerësimit të masave, së bashku me heqjen e kufizimit të lëvizjes së qytetarëve, mendojmë se do të ishte shumë e arsyeshme që të hiqet edhe ndëshkimi i qytetarëve në rastet kur një person i vetëm është në lëvizje dhe nuk bartë maskën - thuhet ndër të tjera në kërkesën e Asociacionit të Komunave të Kosovës nënshkruar nga Drejtori Ekzekutiv z.Sazan Ibrahimi.

... Më shumëShiko më pak

View on Facebook

Ngjarjet

Sorry, there is no event under your selected page.

Lajmet e fundit

Lansohet Web-Platforma e Qendrës së Trajnimit

QENDRA E TRAJNIMIT LANSOI UEBPLATFORMËN E RE Qendra e Trajnimit e Asociacionit të Komunave të Kosovës ka lansuar uebplatformën e saj të re. Për të mësuar më shumë mbi ofertën

#KomunatBashkëKundërCovid19

Për të siguruar veten dhe të tjerët atëherë duhet ta mbulojmë edhe gojën edhe hundën me maskë! Në këtë mënyrë mbrohemi nga të tjerët, njëkohësisht i mbrojmë të tjerët.

#KomunatBashkëKundërCovid19

Së bashku të rrisim kujdesin, e jo numrin e të infektuarve. Të respektojmë rëndësinë e masave dhe jo t’i neglizhojmë ato. Mbroje veten! I mbron edhe të tjerët!

Partnerët