Ngjarjet

Sorry, there is no event under your selected page.

Lajmet e fundit

FTESË PËR PJESËMARRJE NË WEIBNARËT: QENDRAT E KUJDESIT DITOR SI SHËRBIME FAMILJARE DHE TË BAZUARA NË KOMUNITET NË NIVELIN LOKAL DHE QASJA E NGRITJES SË NDËRGJEGJËSIMIT MBI TË DREJTAT E NJERIUT, MOSDISKRIMINIMIN DHE PËRFSHIRJEN NË NIVELIN LOKAL

Asociacioni i Komunave të Kosovës fton të interesuarit për pjesëmarrje në dy uebinarë që do të mbahen me 3 dhjetor 2020 dhe 10 dhjetor 2020 për qasjet për përmirësimin e

Z.IMRI AHMETI ËSHTË ZGJEDHUR KRYETAR I ASOCIACIONIT TË KOMUNAVE TË KOSOVËS

Asociacioni i Komunave të Kosovës (AKK) ka mbajtur Kuvendin e Përgjithshëm Vjetor ku kanë marrë pjesë delegatët nga Komunat e Republikës së Kosovës dhe Kryetarët e Komunave. Kuvendi me shumicë

ASOCIACIONI I KOMUNAVE NXORI STUDIMIN MBI “NEVOJAT EMERGJENTE DHE NDIKIMIN SOCIO-EKONOMIK TË COVID-19 NË PUSHTETIN LOKAL NË KOSOVË”

Asociacioni i Komunave të Kosovës (AKK) publikoi Studimin mbi “Nevojat emergjente dhe ndikimin socio-ekonomik të Covid-19 në pushtetin lokal në Kosovë”. Ky studim është bërë gjatë periudhës Maj-Korrik 2020. Studimi

Partnerët