STUDIJSKA POSETA ZA OPŠTINSKE SLUŽBENIKE O DOBROJ PRAKSI UPRAVLJANJA OTPADOM U BUGARSKOJBy: Genc Namani

Comments: 0

U organizaciji Asocijacije Kosovskih Opština i uz podršku GIZ-a u okviru projekta „Održive opštinske usluge“, organizovana je studijska poseta Bugarskoj za opštinske službenike za upravljanje otpadom.

U okviru ove studijske posete, opštinski službenici za upravljanje otpadom posetili su Regionalnu deponiju u Kostinbrodu, gde je u praksi viđena međuopštinska saradnja opština Kostinbrod, Božurište, Godeč, Svoge, Slivnište i Dragoman.

Zatim je obavljena poseta biološkom tretmanu Upravljanja otpadom u Han Bogrovu sa akcentom na kompostiranje organskog otpada, kao i poseta Unitrade/Vadiasu, kako bi se u praksi videlo recikliranje otpada za proizvodnju plastičnih folija.

U poslednjem delu urađena je poseta Pazardžiku da se vidi reciklaža čvrste plastike i flaša (staklenog otpada) kompanije PET-Ecoinvest.
Ova poseta je poslužila opštinskim službenicima za upravljanje otpadom da vide u praksi od upravljanja otpadom do reciklaže kroz međuopštinsku saradnju.