RAZMATRAJU SE PRAVNI AKTI KOJI SU U PROCESU IZRADEBy: Genc Namani

Comments: 0

Kolegijum pravnih službenika razmotrio je pravne akte koji su u postupku izrade.

U vezi Koncept- dokumenta o Zakon o lokalnim izborima, uglavnom se diskutovalo o konkretnim tačkama koje će i biti politike koje se sprovode i koje se predlažu da se menjaju, ali nastojeći da se argumentuju i sa zakonskom osnovom.

– Izbor gradonačelnika opštine, drugi krug izbora, mandat podpredsednika opštine u slučajevima kada mesto gradonačelnika opštine ostane upražnjeno, pravo glasa za stanovnike Kosova koji žive van teritorije Kosova, da li nosioci liste trebaju da prođu i glasove stranke, zamena odbornika u Skupštini opštine, unošenje Zakona o ravnopravnosti polova u Zakon o izborima zastupanje 50% sa 50%.

Što se tiče Nacrta zakona o upravljanju Stambenim zgradama u susvojini, razmatrane su tačke koje se odnose na pitanje imovine i obaveza koje opština ima po pitanju upravljanja stambenim zgradama u susvojini.

Sa pravne tačke gledišta, rečeno je da se javna svojina ne može otuđiti i da se dobro trebaju analizirati članovi, koji predviđaju upis svojine oko zgrada na ime suvlasnika.

Preporučeno je da se organizuje zajednička radionica između dva kolegijuma AKO-a, Kolegijuma za planiranje i urbanizam i Kolegijuma pravnih službenika, sa ciljem da jedan kolegijum analizira nacrt- zakon u smislu planiranja, a drugi u pravnom smislu.

U zaključku je dogovoreno da će sve opštine zajedno pratiti proces pravnih akata do finalizacije i da se pripreme za njihovu primenu u praksi.