21 godišnjica Asocijacije Kosovskih Opština KONFERENCIJA “ULOGA ASOCIJACIJE U DVE DECEDE LOKALNE SAMOUPRAVE NA KOSOVU”By: Genc Namani

Comments: 0

Asocijacija Kosovskih Opština (AKO) danas je na konferenciji obeležila 21. godišnjicu svog osnivanja i rada. Na ovu godišnjicu održana je Konferencija „Uloga Asocijacije u dve decenije lokalne samouprave na Kosovu“.

Pored gradonačelnika, potpredsednika, predsedavajućih skupština opština i drugih predstavnika sa lokalnog nivoa i partnera lokalne samouprave, konferenciji su prisustovali i premijer Republike Kosova g. Albin Kurti, zamenik premijera i ministar spoljnih poslova i dijaspore gđa Donika Gervalla i ministar administracije lokalne samouprave g. Elbert Krasniqi.

Predsednik Asocijacije Kosovskih Opština g.Agim Aliu u svom je govoru istakao da je „danas poseban dan, da smo ovde zajedno, u znak sećanja na više od dve decenije rada, Asocijacije Kosovskih Opština, dom za zastupanje interesa svih opština, institucija koja se zasniva na principima lokalne samouprave i zaštite i zastupanja interesa građana.

Ovom prilikom, dozvolite mi, poštovani prisutni, da vam poželim dobrodošlicu na ovaj poseban događaj.Pre 21 godinu, nekoliko meseci nakon prvih posleratnih lokalnih izbora na slobodnom Kosovu, gradonačelnici opština okupili su se i formirali Asocijaciju Kosovskih Opština, organizaciju koja štiti i zastupa njihove interese.

Tadašnji gradonačelnici opština saglasili su se da osnuju organizaciju, koju su nazvali Asocijacija Kosovskih Opština, odnosno pristali su da osnuju ovu organizaciju koja se zove u punom značenju reči: DOM OPŠTINA organizacija koja je organizovana dve decenije, koja će poslužiti za zastupanje i zaštitu interesa opština i lokalne samouprave.

Za 21 godinu rada i angažovanja, Asocijacija Kosovskih Opština odigrala je važnu ulogu za opštine i lokalnu vlast u našoj zemlji. AKO je odigrala značajnu ulogu u razvoju i izgradnji lokalne demokratije kroz lobiranje/zastupanje i izgradnju kapaciteta na lokalnom nivou.

Za ove dve decenije imali smo i imamo izazove i prepreke da što više uskladimo potražnju i potrebe građana sa mogućnostima i kapacitetima koje kao opština imamo.
S tim u vezi, najveće reforme lokalne samouprave na Kosovu, one iz 2007.godine, imale su pozitivan uticaj na lokalnu upravu i razvoj lokalne demokratije, takođe i zbog činjenice da je gradonačelnik od tog vremena počeo direktno da bude biran od strane građana, radi značajnog unapređenja konkretne demokratije i odgovornosti.

Tokom ovog perioda rada, Asocijacija Kosovskih Opština zabeležila je uspehe u mnogim oblastima koje se odnose na lokalnu upravu.Dve oblasti u kojima su zabeleženi opipljivi rezultati su lobiranje i podizanje kapaciteta opštinskih službenika, ali ne zaboravljajući različite usluge za opštine do raznih projekata koje smo zajednički razvijali godinama.S druge strane, jedna od glavnih prednosti AKO-a je funkcionalno jedinstvo ove organizacije, koja uključuje stranke različitih političkih uverenja i različitih etničkih grupa.

Bez obzira na konfiguraciju političkih snaga na centralnom nivou u pogledu pozicije i opozicije, udruživanje ovih političkih snaga u Asocijaciji u cilju zaštite i zastupanja interesa opština bilo je i ostaje na veoma dobrom nivou.

Kao rezultat ovog operativnog jedinstva i dosadašnjeg rada, AKO se pretvorila u legitimnu partnersku organizaciju za dijalog za sva pitanja koja utiču na lokalnu upravu. Mi smo primer u regionu za ovo operativno jedinstvo.

Mi u Asocijaciji radimo samo za interese lokalne vlasti. Naše potrebe su stalno za više ovlašćenja i više budžeta, kako bismo što bolje služili našim građanima.
To isto radimo već 21 godinu i radićemo to i ubuduće. Tako smo postupili, odnosno sarađivali, ali smo i kritikovali, gde je bilo potrebno i gde treba, sve prethodne Vlade.
Želim da ponovim da ćemo se za ovih 21 godinu, ali iu budućnosti, obavezati da u potpunosti primenimo principe Evropske povelje o lokalnoj samoupravi na Kosovu.
Cilj nam je da naše opštine ne samo izgledom liče na evropske opštine nego i na usluge. Digitalizacija života i sveta nas gura ka takozvanim „Pametnim gradovima“, posebno kroz projekte naše omladine koji su svedoci napretka i visokih kapaciteta u oblasti tehnologije.

Cilj AKO-a je da u budućnosti bude snažan glas u zaštiti i zastupanju interesa opština, na osnovu ovih glavnih tačaka proaktivnog zastupanja i lobiranja, efektivnog podizanja kapaciteta opština, kao i poboljšanja u pružanju usluga od strane opština.

Na kraju, želim da se zahvalim svima vama koji ste ovde i koji ste sarađivali ovih godina da smo postigli ovaj dan, sa ciljem da i ubuduće budemo zajedno za interese lokalne vlasti u našoj zemlji.

Posebno se zahvaljujemo našim partnerima i donatorima, posebno Vladi Švajcarske, Vladi Švedske, Vladi Nemačke, ali i USAID-u, UN-HABITAT-u, Savetu Evrope, NALAS-u i mnogim drugima koji su nam pomogli i podržali na našem putu više od dve decenije za lokalnu upravu“ – rekao je, između ostalog, predsednik AKO-a, g.Agim Aliu.

Premijer Republike Kosova – g.Albin Kurti, čestitajući Asocijaciji Kosovskih Opština 21. godišnjicu njenog osnivanja, istakao je da se kao premijer zemlje zahvaljujem svakom od vas na vašem radu i zalaganju i ističem vam da je Vlada Kosova na usluzi građanima, dakle i podrška opštinama.Bez sumnje, svaki napredak kao države i društva je napredak opština, kao što je svaki opšti izazov i opština.Danas je ovo prilika za sagledavanje napretka i izazova, ali takođe služi i kao prilika da podelimo zajedničku viziju i krenemo napred.

21 godina Asocijacije Kosovskih Opština je definitivno dovoljno vreme da sagledamo proračun, ali i da se izvuku lekcije o tome kako učiniti više i bolje.
Opštine su blisko upoznate sa potrebama i građanima. Ako su ove potrebe bile dobro i ispravno identifikovane, uradili smo pravi posao i u svestranoj orijentaciji.
Stoga je naša saradnja i neophodna i korisna.

Uveren sam da nas sve ovde spaja interes naših građana bez razlike i odgovornost koju svako od nas ima prema svojim potrebama.
Kao Vlada, uporedo sa opštim reformama koje će nesumnjivo pozitivno uticati na razvoj opština, radimo i u pravcu podrške opštinama i povećanja javnih usluga kao i njihovog kvaliteta.

U pravnom aspektu, preduzeli smo konkretne radnje u izradi akata za sistem upravljanja učinkom opštine i šeme grantova zasnovane na učinku, izmene Zakona o lokalnoj samoupravi kao i drugih zakonskih i podzakonskih akata.

Tokom ovih godina povećali smo sredstva namenjena učinku opština, i ojačali smo administrativne kapacitete za njeno upravljanje.
Samo ove godine podelili smo 78 miliona evra sufinansiranja sa donatorima za ovu šemu granta, gde smo nagradili 14 opština za najbolji rad i finansirano je 25 opštinskih projekata – rekao je između ostalog premijer Kosova g. Albin Kurti.

U nastavku Konferencije potpisan je Memorandum o saradnji između Ministarstva inostranih poslova i dijaspore i Asocijacije Kosovskih Opština, koji je potpisala potpredsednica Vlade i ministarka spoljnih poslova i dijaspore gđa Donika Gervalla i predsednik Asocijacije Kosovskih Opština, g.Agim Aliu.