ZA PREDSEDNIKA ASOCIJACIJE KOSOVSKIH OPŠTINA IZABRAN JE G.AGIM ALIUBy: Genc Namani

Comments: 0

Na Generalnoj skupštini Asocijacije Kosovskih Opština koja je održana danas, a kojom je predsedavao dosadašnji predsednik AKO-a, g. Imri Ahmeti, izabran je Odbor i novi predsednik za naredni četvorogodišnji mandat.

Na ovom sastanku, većinom glasova i na osnovu formule shodno Statutu AKO-a, I na osnovu lokalnih izbora iz 2021. godine, za novog predsednika Asocijacije Kosovskih Opština izabran je g.Agim Aliu – gradonačelnik Opštine Uroševac, dok je za podpredsednika izabran g.Imri Ahmeti – gradonačelnik opštine Lipljan.

Takođe su izabrani članovi Odbora: g.Shaqir Totaj – gradonačelnik opštine Prizren, g.Bali Muharemaj – gradonačelnik opštine Suva Reka, g. Xhafer Gashi – gradonačelnik opštine Obilić, g. Sokol Haliti – gradonačelnik opštine Vitina i g.Dragan Petković – gradonačelnik opštine Parteš.

Takođe, Generalna skupština Asocijacije Kosovskih Opština je većinom glasova usvojila godišnje izveštaje za 2021. godinu i planove za 2022. godinu.
Na ovoj sednici Skupštine razmatrane su teme lobiranja u interesu lokalne uprave u Republici Kosova.

Gradonačelnici opština zatražili su da se nastavi saradnja i dijalog sa Centralnom Vladom u cilju rešavanja pitanja koja postavljaju opštine u interesu svojih građana.
Nakon diskusija gradonačelnika opština, Generalna skupština AKO donela je sledeće zaključke:

1. Naći jedno rešenje sa Vladom u vezi sa dvogodišnjim ugovorima o kapitalnim investicijama i problemima koji nastaju povećanjem cena različitog materijala za radove na kapitalnim projektima.

2. Problem sa vatrogasnom službom treba rešiti Zakonom o lokalnim finansijama i da AKO lobira u tom pravcu.

3. Rešavanje problema pasa lutalica i da se ova briga opština tretira u saradnji sa Vladom.

4. Ubrzati izvršenje subvencija za poljoprivrednike u poljoprivredi.

5. Snabdevanje esencijalnim lekovima treba regulisati i GCPM-ove u opštinama treba što pre snabdeti.

6. Da se učini funkcionalnim odbor Organa za razmatranje nabavki.

7. Da Vlada preuzme obaveze koje proizilaze iz Kolektivnog ugovora.

8. Probleme sa šumama rešavati Zakonom o šumama, dok će AKO lobirati u tom pogledu.