#KomunatBashkëKundërCovid19By: Genc Namani

Comments: 0

Për të siguruar veten dhe të tjerët atëherë duhet ta mbulojmë edhe gojën edhe hundën me maskë! Në këtë mënyrë mbrohemi nga të tjerët, njëkohësisht i mbrojmë të tjerët.