POZIV ZA UČEŠĆE NA VEBINARE O CENTRIMA DNEVNOG STARANJA, KAO ŠTO STU PORODIČNE USLUGE I ZASNOVANE NA ZAJEDNICI NA LOKALNOM NIVOU I PRISTUPE I POVEĆANJE SAVESNOSTI O PRAVIMA ČOVEKA, NEDISKRIMINACIJI I UKLJUČIVANJE LOKALNOG NIVOABy: Genc Namani

Comments: 0

Asocijacija Kosovskih Opština poziva zainteresovane strane da učestvuju na dva u dva vebinara koji će se održati 3. decembra 2020. i 10. decembra 2020 za pristup poboljšanju socijalnih usluga na lokalnom nivou, posebno u vezi centara za dnevno staranje i obavljanje aktivnosti podizanja savenosti za grupe u potrebi.

Prvi vebinar u Centrima dnevnog staranja, kao što stu porodične usluge i zasnovane na zajednici na lokalnom nivou, organizovan od Asocijacije Kosovskih Opština (AKO), doneće znanje o:
• Osnovnim načelima i glavnim karakteristikama usluga o dnevnom staranju kao jedno sredstvo za obezbeđivanje socijalnih usluga za ranjive grupe;
• Ulozi lokalne vlasti u planiranju i obezbeđivanju Usluga dnevnog staranja;
• Pozitivnim primerima Centara o dnevnom staranju u regionu.

Drugi vebinar za pristupe i povećanje savesnosti o pravima čoveka, nediskriminaciji i uključivanje lokalnog nivoa organizovan od Stalne Konferencije Gradova i Opština (SCTM) ponudiće mogućnosti učenja u vezi:
• Zašto je bitno da lokalne vlasti preduzmu aktivnosti o senzibilnosti za grupe u potrebi u njihovoj zajednici?
• Opšti koncept o planiranju, razvoju i sprovođenju senzibilnosti, usredsređen na antidiskriminaciji i socijalno uključivanje;
• Najbolje prakse o aktivnostima senzibilnosti u vezi socijalnih prava ranjivih grupa.
Vebinari će se organizovati na platformi Zoom. Molimo vas da se registrujete putem sledećih linkova:
1. Centri dnevnog staranja – 3 decembar 2020, četvrtak u 11:00 časova (CET)
Veza za registrovanje:  https://zoom.us/webinar/register/WN_ntzgEkpYQ3KFWviYFK1VXg

2. Pristup savesnosti – 10 decembar 2020, četvrtak u 11:00 časova (CET)
Veza za registrovanje: https://zoom.us/webinar/register/WN_AQQfw5rLRcuz_A1DE45EUQ
Vebinari su aktivnosti projekta NALAS-a “ Povećanje lokalnih kapaciteta za sprovođenje Agende 2030 i Principa “Ne ostavljate nikoga iza sebe” primenjen od udruženja lokalnih organa sa Zapadnog Balkana u saradnji i podržano od regionalnog projekta o “Socijalnim pravima ranjivih grupa”. Regionalni projekat primenjuje se od Deutsche Gesellschaft fürInternationaleZusammenarbeit (GIZ) u ime Federalnog Ministarstva za Ekonomsku Saradnju i Razvoj (BMZ).
O dodatnim informacijama, ne oklevajte da nas kontaktirate:
Gđa. Nergis Gjinolli, Koordinatorka Projekta, Asocijacija Kosovskih Opština putem e-mail nergisgjinolli@komunat-ks.net i/ili telefonom +383 49 473 339.

Letak 1

Letak 2