FTESË PËR PJESËMARRJE NË WEIBNARËT: QENDRAT E KUJDESIT DITOR SI SHËRBIME FAMILJARE DHE TË BAZUARA NË KOMUNITET NË NIVELIN LOKAL DHE QASJA E NGRITJES SË NDËRGJEGJËSIMIT MBI TË DREJTAT E NJERIUT, MOSDISKRIMINIMIN DHE PËRFSHIRJEN NË NIVELIN LOKALBy: Genc Namani

Comments: 0

Asociacioni i Komunave të Kosovës fton të interesuarit për pjesëmarrje në dy uebinarë që do të mbahen me 3 dhjetor 2020 dhe 10 dhjetor 2020 për qasjet për përmirësimin e shërbimeve sociale në nivelin lokal, veçanërisht në lidhje me qendrat e kujdesit ditor dhe kryerjen e aktiviteteve të ndërgjegjësimit për grupet në nevojë.

Uebinari i parë në Qendrat e Kujdesit Ditor si shërbime familjare dhe të bazuara në komunitet në nivelin lokal, i organizuar nga Asociacioni i Komunave të Kosovës (AKK) do të sjellë njohuri për:
• Parimet themelore dhe karakteristikat kryesore të Shërbimeve të Kujdesit Ditor si një mjet për sigurimin e shërbimeve sociale për grupet e cenueshme;
• Roli i qeverive lokale në planifikimin dhe sigurimin e Shërbimeve të Kujdesit Ditor;
• Shembuj pozitiv të Qendrave të Kujdesit Ditor nga rajoni.

Uebinari i dytë për qasjet e Ngritjes së Ndërgjegjësimit mbi të drejtat e njeriut, mosdiskriminimin dhe përfshirjen në nivelin lokal të organizuar nga Konferenca e Përhershme e Qyteteve dhe Komunave (SCTM) do të ofrojë mundësi mësimi në lidhje me:
• Pse është thelbësore që qeveritë lokale të ndërmarrin aktivitete sensibilizuese për grupet në nevojë në komunitetin e tyre?
• Koncepti i përgjithshëm për planifikimin, zhvillimin dhe zbatimin e senzibilizimit të përqendruar në anti-diskriminim dhe përfshirjen sociale;
• Praktikat më të mira të veprimtarive të senzibilizimit në lidhje me të drejtat sociale të grupeve të cenueshme.
Uebinaret do të organizohen në platformën Zoom. Ju lutemi regjistrohuni përmes linqeve të mëposhtme:
1.  Qendrat e kujdesit ditor –3 dhjetor 2020, e enjte në orën 11:00(CET)
Lidhja e regjistrimit: https://zoom.us/webinar/register/WN_ntzgEkpYQ3KFWviYFK1VXg

2.  Qasjet e ndërgjegjësimit – 10 dhjetor 2020, e enjte në 11:00 AM(CET)
Lidhja e regjistrimit:  https://zoom.us/webinar/register/WN_AQQfw5rLRcuz_A1DE45EUQ
Uebinaret do të mbahen në gjuhën angleze, me përkthim simultan në gjuhët serbe, shqipe dhe maqedonase.Uebinaret janë aktivitet i projektit të NALAS “Ngritja e kapaciteteve lokale për të zbatuar Agjendën 2030 dhe Parimit të mos lini askënd pas”, zbatuar nga shoqatat e autoriteteve lokale nga Ballkani Perëndimor në bashkëpunim dhe mbështetur nga projekti rajonal mbi “Të Drejtat Sociale për grupe të cenueshme”. Projekti rajonal zbatohet nga Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) në emër të Ministrisë Federale për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim (BMZ).Për informata shtesë, mos hezitoni të kontaktoni:Znj. Nergis Gjinolli, Koordinatore e Projektit, Asociacioni i Komunave të Kosovës në nergisgjinolli@komunat-ks.net dhe / ose +383 49 473 339.

Fletushka 1

Fletushka 2