GRADONAČELNICI OPŠTINA U SARADNJI SA PREMIJEROM OBAVEZALI SU SE ZA PUNO SPROVOÐENJE MERA I PREPORUKA U BORBI PROTIV COVID-19By: Genc Namani

Comments: 0

U organizaciji Asocijacije Kosovskih Opština, gradonačelnici opština danas su obavili jedan virtualni sastanak putem elektronskog komnuniciranja sa Premijerom Republike Kosova g. Avdullah Hoti.

Tema ovog sastanka bile su nove mere Vlade i saradnja sa lokalnim nivom u adresiranju i sprovođenju mera u borbi za sprečavanje daljeg širenja Pandemije Covid-19.
Sastanak je otvorio vršilac dužnosti predsednika Asocijacije Kosovskih Opština g. Xhafer Gashi koji je zahvalio Premijeru Hoti na spremnosti za zajednički razgovor sa gradonačelnicima opština i uopšte na koordinaciji između centralnog i lokalnog nivoa upravljanja u zajedničkoj borbi protiv Pandemije Covid-19.

Premijer g. Avdullah Hoti na ovom sastanku sa gradonačelnicima opština, istakao je da zbog povećanja identifikovanih slučajeva sa ovim virusom, prinuđeni smo da preduzmemo nekoliko mera u sprečavanju daljeg širenja.

Ovu odluku smo zasnovali na proceni zdravstvenih stručnjaka i nosilaca zdravstvenih instutucija na Kosovu.
Mi želimo da blisko sarađujemo sa gradonačelnicima opština, kako bi smo bili zajedno u ovoj borbi i da tako sačuvamo zdravlje naših građana.

Ubrzo ćemo potpisati Memorandum između Vlade Kosova, Svetske Zdravstvene Organizacije i Evropske Komisije za sprovođenje njihovog protokola o merama anti Covid -19.Takođe, preko Ministarstva finansija izdvojili smo 9.2 miliona evra za Akcioni Plan Nacionalnog instituta za Javno zdravlje, nakon toga smo naručili 100 hiljada viroloških testova, 500 hiljada vakcina za sezonski grip i 20 hiljada posebnih terapija prema preporukama Evropske Komisije za one koji su pogođeni Covid-19.

Takođe, nastojaćemo u testiranju uzoraka kako bi smo imali što realnije stanje inficiranih na nivou zemlje.

Sa druge strane, ojačaćemo Centar za situacije i zahtevam od opština da takođe funkcionalizuju i Opštinske krizne štabove, kako bi vertikalna saradnja bila svakodnevna u ovoj situaciji.

Angažovaćemo sanitarne inspektore u opštinama prema zahtevu Asocijacije Kosovskih Opština i preko jednog cirkularnog pisma obavestićemo vas o procedurama.

U sprovođenju mera, povećaće se novčane kazne protiv fizičkih i pravnih lica koja ne sprovode zdravstvena uputstva Nacionalnog institute za javno zdravlje. Regionalnim bolnicama će se pomoći da povećaju kapacitete kako bi prihvatili zaražene Coronavirusom – istakao je između ostalog Premijer Hoti.

Premijer Hoti, na kraju je obećao gradonačelnicima opština, da o svakoj odluci koju će doneti da će istovremeno ima uticaja i kod opština će se konstultovati sa gradonačelnicima opština.

U međuvremenu, gradonačelnici opština, prilikom zajedničke diskusije sa Premijerom Hoti, prikazali su trenutno stanje u opštinama i ukazali na izazove i potrebe opština u ovoj zajedničkoj borbi protiv Covid 19.

Gradonačelnici opština, jednoglasno su podržali mere Vlade i obavezali se da obostrano sarađuju i da rigorozno sprovode preporuke i mere zdravstvenih i centralnih institucija.