KOORDINACIONI SASTANAK MINISTRA ZDRAVSTVA SA GRADONAČELNICIMA OPŠTINABy: Genc Namani

Comments: 0

Na poziv ministra zdravstva g.Armend Zemaj, Savet gradonačelnika sastao se na popodnevnom sastanku kako bi raspravljao o trenutnoj situaciji Pandemije Covid-19.
Sastanku su prisustvovali gradonačelnici Kosova, ministar Zdravstva g. Armend Zemaj, direktor Nacionalnog instituta za javno zdravlje (NIJZ) g.Naser Ramadani i glavna sanitarna inspekcija i Glavna inspekcija za hranu.

U svom uvodnom govoru, ministar Zdravstva, g.Armend Zemaj, istakao je da je ovo naš međuinstitucionalni sastanak za nastavak zajedničke borbe protiv Pandemije Covid 19. Sada kada smo ublažili mere, još uvek moramo biti budni i dežurni kao i pre.

Posle zdravstvenih radnika i bezbednosnih institucija, gradonačelnici opština sa Opštinskim štabovima za vanredne situacije, bili su na prvoj liniji i vredi pozdraviti njihovu posvećenost i samopožrtvovanje u ovoj borbi kako bi se sprečilo širenje ove pandemije “. Ministar Zemaj je takođe govorio pred gradonačelnicima o obavezama Ministarstva u ovoj fazi i izrazio potpunu spremnost za saradnju i koordinaciju sa gradonačelnicima opština u njihovim izazovima i potrebama u svakom trenutku.

U svom govoru, zamenik predsednika Asocijacije Kosovskih Opština g. Xhafer Gashi, istakao je je da „u ime Asocijacije Kosovskih Opština, zahvaljujem vam na ovom sastanku i na mogućnosti međuinstitucionalne saradnje u zajedničkoj borbi protiv pandemije Covid-19.

Opštine Kosova u periodu dužem od dva meseca, u svojoj borbi protiv ove pandemije, preduzele su mnoge aktivnosti kako bi njeno sprečavanje bilo lakše i da njen poraz bude što brži.

U tom pogledu, blisko smo sarađivali sa većinom mehanizama centralnih institucija, počevši od rigorozne primene mera preduzetih sa centralnog nivoa, do postavljanja zahteva i preporuka za veću efikasnost u tom pogledu.

Izazovi opština u ovoj situaciji bili su vrlo različiti, ali zajedno verujem da smo prevazišli većinu njih uspešno i efikasno. Nadamo se da će tako biti i u poslednjim fazama ove pandemije.

S druge strane, nedavni slučajevi govore da smo otvoreni i aktivni u budućnosti. Ali to se ne može uraditi bez bliske saradnje sa opštinama Kosova, sa naglaskom na gradonačelnike i opštinske štabove za vanredne situacije.
U praksi se sprovođenje mera i aktivnosti centralnih institucija u ovoj borbi vrši u opštinama, blizu građana, pa ako želimo da budemo efikasni u ovoj situaciji, koordinacija i saradnja bi trebalo da bude svakodnevna, pažljivo procenjujući potrebe, zahteve i sugestije lokalne uprave na Kosovu.
Asocijacija Kosovskih Opština je glavna karika u komunikaciji centralnih institucija sa lokalnim i kao i ranije, AKO će biti na raspolaganju za podršku i pomoć u borbi protiv širenja COVID-a 19.

Ovde imamo i gradonačelnike opština gde možemo da diskutujemo o temama koje se tiču nas kao lokalne uprave, kako bismo bili efikasniji i što bliži potrebama građana u ovoj situaciji pandemije.

Direktor NIJZ-a g.Naser Ramadani, zahvalio gradonačelnicima opština na saradnji i njihovoj spremnosti za sadržajnu i sveobuhvatnu koordinaciju sa NIJZ-om u ovom trenutku pandemije. Radili smo zajedno prema Planu pripravnosti i taj trend saradnje trebalo bi da se nastavi i u budućnosti.
Direktor Ramadani detaljno je informisao gradonačelnike opština o trenutnoj situaciji na Kosovu sa pandemijom Covid 19 i deli sa njima ideju i inicijativu da se ova borba završi što brže i efikasnije.

Na ovom sastanku gradonačelnici opština su detaljno raspravljali o oblicima i načinima saradnje i koordinacije u svim aspektima u budućnosti u ovoj borbi.
(Detaljniji izveštaj sa ovog sastanka objaviće se u sledećem Biltenu AKO-a)