PREDSTAVNICI AKO-a IZVESTILI SU PARLAMENTARNU KOMISIJU ZA LOKALNU SAMOUPRAVU U VEZI STANJA PANDEMIJE COVID-19 U OPŠTINAMA KOSOVABy: Genc Namani

Comments: 0

Predstavnici Asocijacije Kosovskih Opština (AKO) – vršilac dužnosti predsednika AKO-a g. Xhafer Gashi i izvršni direktor AKO-a, g.Sazan Ibrahimi, prisustvovali su sastanku parlamentarne komisije za lokalnu upravu i javnu upravu, Regionalni razvoj i medije, da izveštavaju o stanju pandemije Covid-19 u opštinama Kosova.

Na ovom sastanku, na kojem su predstavnici AKO-a učestvovali na poziv ove parlamentarne komisije, razrađena je situacija u opštinama u vezi sa izazovima, posvećenošću i poteškoćama u opštinama na Kosovu u ovoj situaciji pandemije.

U svom govoru pred članovima ove komisije, gradonačelnik Gashi istakao je da su se „kosovske opštine do sada suočavale sa vanrednim situacijama raznih vrsta, kao što su poplave, zemljotresi, požari, ali pandemija COVID 19 bila je nešto novo za nas kao opštinu, a ne samo to. Od početka, tj. od druge nedelje marta, sve opštine su mobilizovane formiranjem Hitnih lokalnih štabova u kome su članovi ovog osoblja bili različiti predstavnici opština, a u većini slučajeva tim štabovima rukovodi gradonačelnik opštine.

Mislim da su gradonačelnici i opštine uradili izvanredan i značajan posao u borbi za sprečavanje širenja COVID-a 19. Opštine su bile u prvom planu pružanja usluga i upravljanja situacijom sa COVID-om 19, suočene su i suočiće se sa brojnim izazovima i poteškoćama u ispunjavanju zahteva i potreba građana i lokalnih poslovanja. Opštine su se maksimalno potrudile da zaštite grupe sa najvećim rizikom od COVID-a 19.

Što se tiče saradnje i koordinacije opština sa centralnim nivoom, kao što sam ranije naglasio, to nije nešto novo za opštine, već i za centralne institucije i možemo reći da saradnja i koordinacija u početnoj fazi pandemije nedostaju. Smatramo da je centralni nivo pokušao da upravlja situacijom samo iz Prištine, zaobilazeći opštine i donoseći odluke bez konsultacija sa opštinama ili Asocijacijom kao pravnim zastupnikom opština. Nakon reakcije Asocijacije, u ime opština, ova koordinacija je počela da se poboljšava, posebno nakon osnivanja međuinstitucionalne grupe za upravljanje incidentima.

Asocijacija je svakodnevno imalo komunikaciju sa svim gradonačelnicima, opštinskim direkcijama i zahteve opština adresirala je na centralnom nivou. I onda, nakon prvih 10 dana, do sada možemo proceniti da je saradnja bila korektna i uvažena od strane opštine kao konsolidovana saradnja.

U biltenu koji ste dobili ranije, ali koji je sada i podeljen, možete videti zahteve opština prema centralnom nivou, gde slobodno možemo reći da je preko 90% naših zahteva, upućenih preko Asocijacije, dobilo pozitivne odgovore sa centralnog nivoa “, istakao je između ostalog v.d. predsednika AKO-a, g.Xhafer Gashi.