DEVET (9) MERA PAKETA ZA OPORAVAK EKONOMIJEBy: Genc Namani

Comments: 0

Juče je Vlada Kosova organizovala sastanak sa različitim organizacijama i institucijama na kome je razgovarano o paketu ekonomskog oporavka, kojem je prisustvovao premijer Kosova, g. Avdullah Hoti.

Sastanku je prisustvovao i predstavnik Asocijacije Kosovskih Opština, izvršni direktor g.Sazan Ibrahimi, gde se razgovaralo o načinima i mogućnostima ekonomskog oporavka nakon pandemije Covid-19.

Premijer Hoti predstavio je orijentacije i ciljeve Vlade paketom ekonomskog oporavka i predstavio devet mera u tom pogledu.
Govoreći na sastanku, izvršni direktor AKO-a, g. Sazan Ibrahimi, prvobitno je obavestio učesnike da će „Asocijacija Kosovskih Opština analizirati situaciju u vezi sa hitnim potrebama opština u periodu Covid 19 i verujemo da će biti doneta konačna procena štete koju je na Kosovu nanela Pandemija Covid19 na lokalnom nivou.
Asocijacija Opština, kroz ovu studiju, ima za cilj da razume trenutni socio-ekonomski uticaj Covid-19 na opštine Kosova, kao i da identifikuje hitne potrebe za odgovarajuće opštine. Završna konferencija sa donatorima, opštinama i centralnim institucijama predstaviće ovu analizu.

Takođe, drugi izazov će biti pad sopstvenih prihoda (zbog vanredne situacije, ali i neki „mini“ paketi koje su opštine osmislile kako bi pomogle poslovanjima) tako da može doći do problema u realizaciji planiranih projekata, a samim tim i opštine trebaju dodatno finansiranje.

Takođe, neuključenost poljoprivrednika u hitnom fiskalnom paketu. Prema opštinama, poljoprivrednici bi trebalo da budu uključeni u prvom paketu i u drugom.
Još jedan izazov za opštine u ovoj fazi je Zakon o nabavkama i njegove procedure. Većina opština, zbog pandemije COVID 19, nije bila u stanju da pokrene procedure nabavki za mnoge projekte. Ako se neke procedure ne skrate, opštine neće biti u mogućnosti da ulože mnogo kapitalnih ulaganja i potroše sredstva i tako utiču na učinak lokalnih institucija.

S druge strane, mogućnost pronalaženja donatora koji će podržati sektor usluga, jer da ubedimo lokalnu vlast, to predstavlja dobru šansu za zemlju zbog postojećih faktora razvoja, kao što su mlado stanovništvo i brzi razvoj sektora informacionih tehnologija poslednjih godina. Kosovo može doživeti preporod ako svoju energiju usmeri ka digitalizaciji.

Druga tačka bi mogla biti povećanje subvencija u sektorima ekonomskog razvoja, što će direktno uticati na zaštitu na radnom mestu i ublažavanje nezaposlenosti kao i mogućnost povraćaja brže naplate PDV-a i ublažavanja novčanih kazni od strane PAK-a.
I na kraju, stalna podrška poslovanjima (uglavnom malih i srednjih preduzeća), uključujući i poljoprivrednike i stočarstvo da osiguraju tržište nakon situacije u kojoj se nalazimo, trebalo bi da bude jedan od prioriteta državnih programa u procesu ekonomskog oporavka – istakao je između ostalog direktor Ibrahimi.
Paket ekonomskog oporavka predstavljen na ovom sastanku sadrži devet (9) mera.

1. Olakšavanje pristupa finansijama
a) fond garancije za kredit
b) troškove reprogramiranja

2. Smanjenje poreskog opterećenja
a) odlaganje plaćanja poreza
b) pokriće 5% penzijskog doprinosa

3. Mera podrške zapošljavanju
a) rad od kuće
b) digitalizacija trgovine i usluga

4. Poljoprivreda
a) udvostručenje budžeta za poljoprivredu
b) povećanje skladišnih kapaciteta poljoprivrednih proizvoda

5. Ukupna potražnja
a) izmena Zakona o penzijskom osiguranju

6. Pomoć javnim preduzećima (JP) za pokrivanje minimalnih rashoda izdataka
a) mogućnost dobijanja kredita od JP-a

7. Revizija budžeta

8. Centralna banka – Fond osiguranja

9. Mobilizacija sredstava namenjenih dostizanju do 1,2 milijarde evra.

Za sprovođenje ovih mera, biće osnovane sveobuhvatne vladine radne grupe i biće razvijen i poseban zakon, posebno za sprovođenje tih mera.