ZAPOČEO JE RAD CENTRA ZA OBUKE ASOCIJACIJE KOSOVSKIH OPŠTINABy: Genc Namani

Comments: 0

Jednom ceremonijom obeležen je početak rada Centra za obuke  Asocijacije  Kosovskih Opština (AKO) kao jedan  novi unapređeni program usluga za naše opštine.

Ovaj projekat je rezultat angažovanja Asocijacije, lobiranja i kontinuiranog zastupanja u ime opština u Vladi, Skupštini  Kosova i ostalim relevantnim akterima, u cilju poboljšanja usluga za građane na lokalnom nivou.

Osim gradonačelnika i različitih opštinskih službenika, na ovoj ceremoniji učestvovali su i Ambasadori Švajcarske i Švedske i stotine saradnika i partnera opština i Asocijacije.

U uvodnom izlaganju, predsednik AKO-a, g. Agim Veliu između ostalog je istakao da “večeras  Asocijacija beleži sledeći uspeh- jedno istorijsko dostignuće za  organizaciju i sve njene opštine članice. Večeras,  otvaramo Centar za obuke Asocijacije Kosovskih Opština- naš najnoviji  program.
Osnivanjem Centra za obuke,  Asocijacija Kosovskih Opština proširuje obim svojih usluga, omogućavajući izabranim i imenovanim političkim dužnosnicima u opštinama jednu tačnu adresu, na koju se mogu obratiti svojim zahtevima za produbljivanje znanja i veština u različitim oblastima koje se odnose na lokalnu upravu.
Tokom zadnjih deset godina, imali smo odličnu saradnju sa Švajcarskom Vladom- kao važna podrška jednog funkcionalnog upravljanja i odgovorne prema građaninu na lokalnom nivou.

Osnivanjem Centra za obuke, Asocijaciji se pridružio jedan novi partner – Vlada Švedske! Da radiš uz podršku dve moćne države i tako važnih promotera lokalne demokratije, predstavlja dostignuće na koje smo ponosni!
Sa druge strane, još jednom bi zahvalio na podršci i USAID,  Evropskoj komisiji, GiZ, OEBS, UNDP, NALAS i ostalim organizacijama partnerima  Asocijacije koji niti u jednom momentu nisu ostavili AKO bez podrške- istakao je između ostalog predsednik  Veliu.

Ambasador Švajcarske u Republici  Kosova g. Jean Hubert Lebet  u svom izlaganju istakao je  da je “ Kosovo u proteklim godinama imalo dobar uspeh u Lokalnoj upravi. Pravni okvir za lokalnu upravu je  moderan i u skladu sa međunarodnim  standardima.
Opštine postaju transparentnije, odgovornije i otvorenije prema građanima.

Pružanje kvalitetnih  komunalnih usluga, sveobuhvatnih i odgovornih, kako bi se značajno poboljšao život i blagostanje svih građana. Na kraju,  najvažnija poboljšanja su ona koja su vidljiva i odmerena na nivou građana.
Od  2006 godine, jedna dovoljna podrška države Švajcarske usredsređena je na oblast lokalne uprave na  Kosovu i za dobrobit svih građana  Kosova.

Okupili smo se večeras ovde da obeležimo početak rada Jedinice za obuke Asocijacije Kosovskih Opština (AKO). Švajcarska podržava  Asocijaciju Opština od 2009 godine, sa idejom da  jedna snažna  organizacija opština, važna  je za napredak lokalne uprave u svakom mestu.
AKO je snažan glas koji zastupa  interese opština Kosova.  Mi smo zadovoljni što Asocijacija sada preuzima jednu dodatnu ulogu u razvoju kapaciteta za opštine.

Mi smo veoma zadovoljni što se Švedska Vlada pridružila da podrži Jedinicu za obuke  Asocijacije Kosovskih Opština. Ovo dalje jača saradnju i blisko partnerstvo između Švajcarske i Švedske u nekoliko programa za saradnju i razvoj na Kosovu.
Mi želimo Asocijaciji Opština mnogo uspeha u ovom novom koraku koji preduzima. Nadamo se da će se veoma brzo svi naši napori pretvoriti u dostignuća koji će uticati na povećanje opštinskog učinka, dobro lokalno upravljanje i davanje efikasnih usluga za sve građane- istakao je između ostalog ambasador Lebet.

Ambasadorka Švedske u  Republici  Kosova gđa. Hernmarck Ahliny u svom izlaganju istakla je da  “oštroumni  i sveobuhvatni  poličari izgrađuju sveobuhvatne  i pametne opštine.

Stepen sveobuhvatnosti,  transparentnosti i odgovornsoti predstavlja glavni pokazatelj  koliko će dobro funkcionisati svaka  struktura upravljanja, posebno na lokalnom nivou. Sveobuhvatnost u  odlučivanju,  transparentnost i verodostojna odgovornost, povećava poverenje građana u vlasti.
Veoma je važno da se izgradi poverenje na lokalnom nivou, da se omogući ravnopravan pristup u javnim uslugama  kao što su: infrastruktura,  prevoz, predškolske  institucije, primarna zdravstvena zaštita, socijalne usluge, voda,  kanalizacija, prikupljanje otpada i ostalnih osnovnih usluga. Izabrani i  lokalni imenovani dužnosnici su prvi koji donose odluke koje utiču na život građana.

Dakle, imamo zadovoljstvo da podržimo osnivanje Centra za obuke  Asocijacije Kosovskih Opština.
Učenje i kontinuirano obrazovanje opštinskih dužnosnika je neophodno, kako bi što bolje odgovorili potrebama građana i poboljšali davanje usluga.
Sveobuhvatni sistem razvoja kapaciteta za opštinske dužnosnike, pomoći će u ispunjenju njihovih aktuelnih zadataka kao i ovladavanju neophodnih sposobnosti u narednim izazovima.
Centar za obuke omogućiće da sve opštine pruže što bolje usluge, prilagođene potrebama svih građana- istakla je između ostalog  Ambasadorka Ahliny.

Prezentujući Centar za obuke, gđa. Edona Peci – Menadžerka Centra, nakon što je elaborirala ciljeve, module i funkcionisanje ovog Centra, istakla je da je “Centar za obuke odgovoran za dizajniranje,  organizovanje, implementaciju i  monitorisanje i ocenjivanje sveobuhvatnog i  standardizovanog programa AKO-a za razvoj kapaciteta. AKO se ciljano usredsredila na izabrane i politički imenovane dužnosnike u opštinama, pošto se njima daju ograničene mogućnosti za obuke.  Program za razvoj kapaciteta AKO-a  u potpunosti je zasnovan na potrebama izabranih i politički imenovanih dužnosnika u opštinama”.