ASOCIJACIJA KOSOVKIH OPŠTINA DOBILA JE JOŠ JEDAN PROJEKAT OD GIZ/ORFBy: Genc Namani

Comments: 0

Asocijacija Kosovskih Opština danas je proširila saradnju sa GIZ/ORF (Otvoreni Regionalni Fondovi za Jugoistočnu Evropu) potpisivanjem Sporazuma u okviru projekta “U pravcu poboljšanja prevoza i mobilnosti u opštinama Kosova”.

Ovaj jednogodišnji projekat predviđa uspostavljanje održivih planova urbane mobilnosti za opštine.
Pošto je Kosovo odlučno da ispuni evropske standarde na svom putu ka pristupanju u EU, centralne i lokalne vlade sve više rade na stvaranju funkcionalnih i održivih rešenja za prevoz i urbanu mobilnost.

Imajući u obzir ovaj put i višestruke koristi od održive urbane mobilnosti za lokalnu samoupravu, putem ovog projekta, Asocijacija Kosovskih Opština ima za cilj da opremi opštine sa održivim planovima urbane mobilnosti.

Projekat ima za cilj da podrži opštine da poboljšaju bezbednost, pruža građanima usluge i opcije prevoza koje omogućavaju pristup glavnim destinacijama, smanjenje zagađenja vazduha i buke i potrošnje energije, poboljšanje efikasnosti i učinkovite troškove prevoza lica i roba i doprinosi povećanju atraktivnosti i kvaliteta urbanizma, životne sredine i urbanog dizajna za koristi građanima.

U okviru Projekta organizovaće se i “Evropska nedelja o Mobilnosti 2019” i celokupni projekat biće pokriven sa 55.000 evra u jednogodišnjem periodu.