ASOCIJACIJA KOSOVSKIH OPŠTINA KOORDINIRA AKTIVNOSTI SA PARTNERIMA LOKALNE UPRAVEBy: Genc Namani

Comments: 0

Asocijacija Kosovskih Opština organizovala je redovni sastanak sa svojim partnerima na sastanku “Prijatelji AKO-a” u Prištini, u cilju saradnje i koordiniranja aktivnosti sa partnerima uključenih u  aktivnosti i projekte lokalne uprave na Kosovu.

Na ovom sastanku učestvovali su predstavnici partnerskih organizacija i podržavalaca AKO-a, Uvodno izlaganje održao je g.Sazan Ibrahimi, izvršni direktor AKO-a, gde je obavestio prisutne u kraćim crtama o prirodi i cilju sastanka, istakao je posebnu ulogu i važnost saradnje sa partnerima koji se bave lokalnom upravom u različitim projektima od interesa za opštine, takođe posebno je istakao obuhvaćenost i zajedničko koordiniranje tokom lobiranja u interesu lokalnih organa.

  1. Gani Berisha – Menadžer Programa u AKO, uradio prezentaciju dostignuća Asocijacije opština, putem rada i angažovanja u različitim oblastima, u cilju jačanja i daljeg intenziviranja funkcije zastupanja i zaštite opštinskih interesa, jačanje novih struktura AKO-a, preko aktivnosti zasnovnih na zakonodavnoj agenda i godišnjim utvrđenim prioritetima od rukovodećih struktura Asocijacije.

Predstavnicima partnerskih organizacija Asocijacije Kosovskih Opština, prezentovan je Izveštaj o radu 2019 (narativni i tabelarni), Preporuke za 2018 godinu, AKO je dostavila za različite nacrte zakona (sa procentom njihovog inkorporiranja), Listu obuka koje su održane sa različitim opštinskim službenicima kao i Plan rada za 2019.godinu.

Od većine učesnika, predstavnika  organizacija partnera AKO-a, iznete su i njihove aktivnosti u različitim oblastima, gde može postojati saradnja i koordiniranje zajedničkih aktivnosti zajedno sa opštinama u  realizaciji jasnih ciljeva koji se odnose na njihov mandat u ovim organizacijama.

Na sastanku  “Prijatelji Asocijacije Kosovskih Opština” učestvovali su predstavnici SDC,USAID TEAM, OFAP, SDC/AQH, GIZ/CDBE, EU/GFA,UN/HABITAT,GIZ/KEEP, NALAS, HELVETAS, DEMOS, OEBS.