ASOCIJACIJA KOSOVSKIH OPŠTINA ZAHTEVA ZAPOČINJANJE PROCESA  RECIKLAŽE  OTPADABy: Genc Namani

Comments: 10

Danas je na jednoj konferenciji završena kampanja “Da očistimo Kosovo” koja je započela 15 septembra prošle godine. Na ovoj konferenciji prezentovana su dostignuća tokom tromesečne kampanje i proglašene su opštine dobitnice. Konferenciji su prisustvovali Premijer Kosova g.Ramush Haradinaj, ministar Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja g.Fatmir Matoshi, gradonačelnici opština, ministri uključeni u nacionalnoj radnoj grupi kao i akteri koji su doprineli kampanji “Da očistimo Kosovo”.

Govoreći na ovoj Konferenciji g.Agim Veliu – predsednik Asocijacije Kosovskih Opština potencirao je da su opštine Republike Kosova,  kao važan deo Nacionalne akcije “Da očistimo Kosovo”, dale svoj  institucionalni doprinos i nastaviće i ubuduće bez imalo oklevanja.
Opštine su glavni akter u povezivanju između građanina i institucionalnog delovanja i u ovoj akciji. Gradonačelnici opština, tokom ovih meseci bili su  na čelu ove akcije, sa jedinim ciljem da stvorimo jednu čistu sredinu, održivu i životnu za naše građane.

Dalje, predsednik Veliu dodao je da ovom akcijom, gradonačelnici opština ali i ostali lokalni rukovodioci ocenili su da takva akcija treba da odredi naš kolektivni cilj za stvaranje jednog boljeg života za stanovnike lepih mesta bilo gde na Kosovu.
Ova akcija istovremeno stvara jednu sredinu i sliku i za buduće investicije u našim opštinama, uglavnom međunarodnih investitora, pošto time pokazujemo da ne samo da želimo razvoj već da znamo i možemo držati čistom naš ambijent za dalji razvoj.

U ovoj akciji, uklanjanje otpada, opštine su ocenile mogućnosti za nove parkove kao zamena onog što  izgleda ružno i loše,  treba biti bolje, sa ozelenjavanje. Ipak ovo u prvom redu zavisi i od naših građana koliko su svesni u vezi ovog pitanja, ali zavisi i od opštinskih i vladinih investicija u ovom pravcu.

Opština, uz sav institucionalni aparat angažovane su da ova akcija ima svoj efekat, ne samo za uklanjanje i čišćenje otpada, već i za jačanje jedne opšte kulture građana i društva od opasnosti i posledice ubuduće za našu decu od jednog zagađenog ambijenta i od otpada.

Svesni smo da opštine Kosova i uopšte lokalna vlast na nivou zemlje, trebaju se angažovati još snažnije kako bi zajedno i sa ostalim operativnim mehanizmima, ne samo za čišćenje otpada već i za održavanje čistim naših opština posebno, ali i našeg lepog Kosova uopšte.

Asocijacija Kosovskih Opština u mnogim slučajevima zahtevala je da proces reciklaže otpada započne što pre je to moguće na nacionalnom nivou. Ukopavanje otpada u evropskim zemljama vidi se kao prošlost, dakle otišlo je u istoriju, dok je reciklaža hitna potreba za Kosovo.

Verujemo da samo ovako možemo pokazati da živimo u jednoj zemlji koju svi vole, kako za život tako i za investiranje.
Investiranje u jednu čistu životnu sredinu, garantuje jedan razvoj, ali i jedan bolji i stabilan život za naše građane, istakao je između ostalog  predsednik AKO-a g.Agim Veliu.