KOLEGIJUM ZA OBRAZOVANJE  PARTNER SA ŠVAJCARSKIM CARITASOM ZA PROŠIRENJE MREŽE I UČESTVOVANJE DECE U PREDŠKOLSKOM OBRAZOVANJUBy: Genc Namani

Comments: 0

KOLEGIJUM ZA OBRAZOVANJE  PARTNER SA ŠVAJCARSKIM CARITASOM ZA PROŠIRENJE MREŽE I UČESTVOVANJE DECE U PREDŠKOLSKOM OBRAZOVANJU

Asocijascija Kosovskih Opština, u saradnji i uz podršku Švajcarskog Caritasa organizovala je sastanak Kolegijuma za obrazovanje, u cilju  informisanja i pojašnjenja novog projekta “Uspostavljanje predškolskih standarda visokog kvaliteta, jačajući obrazovanje, nauku i  ekonomiju’’ u proširivanju mreže i učestvovanje dece u predškolskom obrazovanju.

G.Sazan Ibrahimi – izvršni direktor, u svom izlaganju istakao je da će Asocijacija Kosovskih opština  biti partner sa Caritasi-om u koordinaciji aktivnosti  njegovog sprovođenja preko Kolegijuma za obrazovanje u pružanju mogućnosti za investicije u različitim školama (školskoj mreži) sa aspekta edukacije, ali i poboljšanja infrastrukture sa opremom i obukama za predškolsko obrazovanje.

Što se tiče projekta g.Daniel Bronkal –  regionalni direktor za Zapadni Balkan, zahvalio je AKO-u na saradnji i podvukao je da je cilj Caritas da poboljša pristup dece na  Kosovu u predškolskom obrazovanju i nastavi u što boljem kvalitetu koje ispunjava moderne standarde međunarodno prihvatljive. Iako je postojala jedna saradnja sa opštinama u prošlosti, cilj je proširenje u geografskoj rasprostranjenosti ovog projekta zajedno sa Pedagoškim institutom Kosova (KPI) i  Ministarstvom obrazovanja, nauke i tehnologije (MONT)  u svesnosti i ranoj edukaciji dece u predškolskom sistemu.

Što se tiče razvoja projekta “SHPRESE – Uspostavljanje predškolskih  standarda visokog kvaliteta, jačajući obrazovanje, nauku i ekonomiju”,  gđa. Krenare Lleshi i gđa. Erika Masina iz  Caritas između ostalog su pojasnili da će najmanje 6.500 dece starosne dobi  između 5-6  godina, imati pristup poboljšanju u edukaciji  gde su obuvaćene mere za povećanje učestvovanja dece u predškolskom obrazovanju, povećanje kvalifikacija i obučavanje vaspitača kao i poboljšanje važnosti obrazovanja za zahteve tržišta rada i jačanje mehanizama odgovornosti putem vrednovanja učinka vaspitača i spoljnih testova.

Od strane Kolegijuma za obrazovanje, g.Besim Avdimetaj kao predsedavajući Kolegijuma odslikao je raniju saradnju kao uspešnom u koordinaciji sa Caritas, i izrazio angažovanje i spremnost opštinskih direktora za obrazovanje (ODO) za kooperaciju gde imaju koristi od poboljšanog pristupa u predškolskom obrazovanju preko razreda opremljenim nastavnim materijalom i kvalitetnom nastavom. Takođe, davanje srtifikovanih modula obučavanja za predškolske učitelje, gde osim ovoga, obuhvata opremu sa nameštajem i moderne adekvatne igračke u ranoj edukaciji dece.