ODBOR AKO-a SASTAO SE SA MINISTROM MINISTARSTVA ZDRAVSTVA



By: Genc Namani

Comments: 0

ODBOR AKO-a SASTAO SE SA MINISTROM MINISTARSTVA ZDRAVSTVA

Odbor Asocijacije Kosovskih Opština  (AKO) danas se sastao sa ministrom Ministarstva zdravstva  (MZ) g.Uran Ismajli.

Na ovom sastanku razgovarano je u vezi Kolektivnog sektorskog ugovora i impliakcije koje ima ovaj ugovor na opštinske budžete, gde su se Odbor AKO-a i ministar MZ saglasili da se ovaj ugovor treba sprovesti na svim nivoima.

Na ovom sastanku diskutovano je u vezi Administrativnog uputstva o organizovanju strukturi, određivanju usluga i delatnostima Institucija o primarnoj zdravstvenoj zaštiti, sa naglaskom na član 24 koji reguliše izbor direktora Glavnog centra porodične medicine ( GCPM), gde se ministar obavezao da će se ovo pitanje ubrzo regulisati i da obavestiće se AKO i opštine.

Takođe, na ovom sastanku razgovaralo se i o ostalim problemima u oblasti porodične medicine kao što je nedostatak kadrova, budžetski problem i ostala pitanja iz ove oblasti.