AKO JE POTPISALA SPORAZUM O SARADNJI SA GIZ/ORF O PODRŠCI OPŠTINAMA U IZRADI  ODRŽIVOG PLANA O URBANOJ MOBILNOSTI U OPŠTINAMA KOSOVA By: Genc Namani

Comments: 0

AKO JE POTPISALA SPORAZUM O SARADNJI SA GIZ/ORF O PODRŠCI OPŠTINAMA U IZRADI  ODRŽIVOG PLANA O URBANOJ MOBILNOSTI U OPŠTINAMA KOSOVA 

Asocijacija Kosovskih Opština potpisala je Sporazum o saradnji sa  programom Regionalni fond o energetskoj efikasnosti  (GiZ/ORF),  u vezi podrške za četiri opštine Republike Kosova za izradu Održivog plana o urbanoj mobilnosti i o poboljšanju urbane pokretljivosti u našim opštinama.

Ovaj projekat koji je rasprostranjen i u ostalim zemljama Jugoistočne Evrope, ima za glavni  cilj da izradi Akcioni plan za opštine za poboljšanje urbane pokretljivosti putem razmene. Za početak, opštine koje će imati koristi od ovog programa su opštine Uroševac, Gnjilane,  Podujevo i Gračanica.

Održivi plan o Urbanoj mobilnosti tretira probleme  prevoza u urbanim zonama na što efikasniji način. Cilj održivog plana o urbanoj mobilnosti jeste uvođenje jednog održivog sistema  prevoza i ostalih kretanja (motorizovano kretanje i nemotorizovano kretanje) u cilju: – Obezbeđivanja pristupa pruženog od  sistema prevoza za sve; – Poboljšanje bezbednosti; – Smanjenje zagađenja vazduha i buke; Emisija gasova i potrošnja energije;-Poboljšanje efikasnosti i delotvornosti troškova prevoza lica i roba;  – Doprinos u povećanju  atraktivnosti i kvaliteta urbane sredine i urbanog dizajna za korisnike i građane, ekonomije i društva u ceilini.

Plan o održivoj urbanoj mobilnosti zasniva se na jednoj dugoročnoj viziji za razvoj prevoza i mobilnosti za sve, urbano grupisanje, koje pokriva sve vrste i forme prevoza;  javni i privatni, putnike i robe, motorizovana vozila i nemotorizovana vozila, kretanje i parking.