Partnerët


SDC
Zyra e Bashkëpunimit Zviceran në Kosovë
http://www.swisscooperation-kosovo.ch

 


AER
Agjencioni Evropiane për Rindërtim
www.ear.europa.euUSAID 
Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar / Iniciativa për Komuna Efektive
http://www.usaid.gov/OSCE
Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë
http://www.osce.org/kosovoUNDP
Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara
http://www.ks.undp.orgGIZ
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
http://www.giz.de/en/html/our_microsites.htmlMAPL
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
http://www.ks-gov.net/maplAsociacioni Norvgjez i Autoriteteve Lokale dhe Regjionale
http://www.ks.no/u/EnglishREC
Qendra Rajonale e Mjedisit
http://kos.rec.org/new/rec/index.htm


DEMOS

Decentralisation and Municipal Support

http://helvetas-ks.orgIREX / ATRC
Qendra Rajonale e Mjedisit
http:// www.irex.org/programs/kcsp/index.aspVNG International
http://www.vng-international.nl/UNHABITAT
http://www.unhabitat-kosovo.org/COE
Këshilli i Evropës
http://www.coe.itLDA
Agjencia për Demokraci Lokale
http://alda-europe.eu/alda/front_content.php?idcat=24KFOS
Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur
http://www.kfos.org/EWMI
Instituti i Menaxhimit Lindje-Perëndim
http://ewmi.org/


NALAS

Rrjeti i Asociacioneve të Autoriteteve Lokale në Evropën Jug-Lindore
http://www.nalas.eu/LOGIN
Rrjeti i Informativ i Autoriteteve Lokale
http://www.logincee.orgLOGON
Rrjeti i Pushtetit Lokal
http://logon.kdz.eu/

Etc.