Asociacioni i Komunave të Kosovës (AKK) ka organizuar përmes Kolegjiumit për Arsim, Konferencën me temën “Roli i Drejtorive Komunale të Arsimit në monitorimin e cilësisë së arsimit”. Qëllimi i kësaj konference ishte që të diskutohet mbi rëndësinë e përgjegjësive dhe obligimeve të Drejtorive Komunale të Arsimit në monitorimin dhe menaxhimin efikas të cilësisë së arsimit […]

Asociacioni i Komunave të Kosovës organizoi takimin e radhës së Kolegjiumit të Kryesuesve të Kuvendeve të Komunave me qëllim të shqyrtimit të problematikave, evidentimin e pengesave të cilat hasin gjatë punës së tyre si dhe gjetjen e formave në tejkalimin dhe lehtësimin e punës së Kuvendit të Komunës në zhvillimin e politikave lokale. Në këtë […]

Grupi punues i përbërë prej tre anëtarëve nga Kolegjiumi i Zyrtarëve Ligjor, Kryesuesi i Kolegjiumit të Shërbimeve Publike, përfaqësuesi nga Drejtoria për Shëndetësi e Komunës së Prishtinës, përfaqësuesi i Agjensionit të Veterisë dhe Ushqimit të Kosovës dhe përfaqësuesi i Asociacionit të Komunave të Kosovës, morën pjesë në punëtorinë tre ditore për hartimin e “Model – […]

Nën organizim të Ministrisë së Financave, Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, Asociacionit të Komunave të Kosovës dhe Zyrës së Auditorit të Përgjithshëm është mbajtur Konferenca “Performanca financiare dhe ofrimi i shërbimeve në komuna në vitin 2013″. Në takimin ku morën pjesë Kryetarë të Komunave, Drejtorë Komunal për Buxhet e Financa dhe zyrtarë tjerë komunalë u […]

Faqja 2 prej 33 12345...102030...E fundit »