Asociacioni i Komunave të Kosovës, si përfaqësues i Kosovës, do të jetë përfitues i projektit rajonal të GIZ/Fondit për Zhvillim Rajonal për Efiçiencë të Energjisë. Vlera e projektit është 450.000 euro dhe ai do të zgjasë 18 muaj. Qëllimi i përgjithshëm i projektit është ngritja e kapacitetit të Asociacionit të  Komunave rreth përkrahjes së komunave […]

Në kuadër të aktivitetit për “Të hyrat vetanake”, me procedurë konkurruese janë përzgjedhur gjashtë komuna për t’u përcaktuar si kampione në përmirësimin e të hyrave vetanake. Komunat e përzgjedhura janë: Gjakova , Prishtina, Peja, Lipjani, Suhareka dh Shtërpce. Projekti i financuar nga BE “Mbështetje për Ministrinë e Financave” po ofron mbështetje teknike për Qeverinë dhe […]

Asociacioni i Komunave të Kosovës (AKK) organizoi takimin e përbashkët të Këshillit të Kryetarëve të Komunave të Republikës së Kosovës e ku morën pjesë edhe z.Besnik Osmani – Sekretar i Përgjithshëm i Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL), z.Lorik Fezjullahu – Udhëheqës i Departamentit Qendror i Patneritetit Publiko Privat në Ministrinë e Financave dhe […]

Kolegjiumi i Kryesuesve të Kuvendeve të Komunave mbajti takimin e radhës për diskutim të çështjeve të cilat janë paraparë me plan të punës, si dhe çështjeve të cilat janë paraqitur si nevojë e kohës. Në këtë takim u paraqit përmbledhja dhe diskutimi i ‘Komentarit’ lidhur me zbatimin e dispozitave të Ligjit dhe aktit nënligjor që […]

Faqja 2 prej 30 12345...102030...E fundit »