Nën organizimin e Zyrës për Qeverisjen e Mirë të Zyrës së Kryeministrit e Asociacionit të Komunave të Kosovës dhe me mbështetje nga ‘Terre des hommes’ – Kosovë dhe ‘Voice of Roma, Ashkali and Egyptians’ është mbajtur takimi me përfaqësuesit e komunave dhe pjesëtarëve të komunitetit RAE (Romë, Ashkali dhe Egjiptianë) për të diskutuar rreth Draft […]

Prishtinë, 15 Prill 2016 – Kryetari i Asociacionit të Komunave të Kosovës z.Naim Ismajli është zgjedhur Kryetar i NALAS-it (Rrjeti i Asociacioneve të Autoriteteve Lokale në Evropën Juglindore) në Kuvendin e Përgjithshëm të NALAS-it i cili është mbajtur në Prishtinë me 14 dhe 15 Prill 2016. Më shumë se 100 përfaqësues të Komunave dhe të […]

Asociacioni i Komunave të Kosovës , respektivisht kryesuesit e kolegjiumeve të Asociacionit dhe menaxheret e personelit të komunave diskutuan rreth temes së Katalogut të vendeve të punës. Hapjen e takimit dhe sqarimin e apekteve të ndryshme rreth katalogut të ngritura nga komunat në vazhdimësi, e bëri Drejtori Ekzekutiv i AKK-së , z. Sazan Ibrahimi. Elaborimin […]

AKK-ja ka nënshkruar Memorandumin e Bashkëpunimit me UNICEF-in për realizimin e projektit në fuqizimin e sistemit të qeverisjes lokale për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. Vlera e projektit është 40.000 dollarë dhe periudha e implementimit është 2016-2017 me mundësi vazhdimi. Qëllimi i këtij Memorandumi të Bashkëpunimit është forcimi i bashkëpunimit në mes të AKK-së […]

Faqja 2 prej 45 12345...102030...E fundit »