Asociacioni i Komunave të Kosovës do të vazhdoj të mbështetet nga Agjensia Zvicrane për Zhvillim (SDC) edhe për katër vitet e ardhshme. Marrëveshja e cila u nënshkrua nga Drejtori Ekzekutiv i AKK-së z.Sazan Ibrahimi dhe z.Marcus Baechler Drejtor i SDC-së, është për periudhën 2014 -2017. Qëllimi i vazhdimit të bashkëpunimit dhe mbështetjes së SDC-së për Asociacionin […]

Kolegjiumi i Zyrtarëve Komunal Ligjor mbajti takimin e rradhës e ku morën pjesë edhe përfaqësuesit e MAPL-së, GIZ-it, OSBE-së. Në këtë takim u bisedua për zbatimin e planit të punës të Kolegjiumit, pastaj lidhur me dokumentin e hartuar nga Kryesia e Kolegjiumit “Doracaku – procedurat për dhënie në shfrytëzim dhe këmbimin e pronës së paluajtshme […]

Kolegjiumi i Kryesuesve të Kuvendeve Komunale ka kërkuar rritjen e mëditjeve për anëtarët e KUvendeve të Komunave. Ky propozim është paraqitur edhe në mbledhjen e Kolegjiumit të Kryesuesve të Kuvendeve të Komunave të Republikës së Kosovës, e ku kanë marrë pjesë edhe përfaqësues nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal dhe OSBE-ja. Kryesuesja e Kolegjiumit […]

Pas kërkesës së Asociacionit të Komunave të Kosovës dhe lobimit të vazhdueshëm institucionet qendrore, sot kanë marrë vendim që pagat për stafin politik në komunat e Kosovës të rriten për 25 për qind. Me këtë rritje, në pagat e tyre, do të përfitojnë kryetari i komunës, drejtorët e drejtorive komunale dhe kryesuesi i Kuvendit të […]

Faqja 2 prej 27 12345...1020...E fundit »