KOMUNA/OPSTINA/MUNICIPALITY

EMRI  MBIEMRI/IME PREZIME/NAME LAST – NAME

 

KONTAKTI/KONTAKT/CONTACT

 

 

    E-MAIL

 

DEÇAN

 

BASHKIM RAMOSAJ 038/200 -44 -300 bashkim.ramosaj@rks-gov.net

 

DRAGASH

 

BEXHET XHELADINI 038-200-45-500

 

bexhet.xheladini@rks-gov.net

 

FERIZAJ

 

AGIM  ALIU

 

038/200-46-001 agim.aliu@rks-gov.net

 

F.KOSOVË

 

BURIM BERISHA

 

038/536-006

 

burim.i.berisha@rks-gov.net

 

GJILAN

 

ALBAN HYSENI 0280/ 320- 781 alban.hyseni@rks-gov.net

 

GJAKOVË

 

ARDIAN  GJINI

 

0390/327-259

 

ardian.gjini@rks-gov.net

 

DRENAS

 

RAMIZ  LLADROVCI

 

038/584-353

 

ramiz.lladrovci@rks-gov.net

 

ISTOG

 

ILIR FERATI 038/200-43-814 ilir.ferati@rks-gov.net

 

KAÇANIK

 

BESIM ILAZI

 

0290/380-005

 

besim.q.ilazi@rks-gov.net

 

KAMENICË

 

KADRI RAHIMAJ 038/200-47-600

 

kadrirahimaj@gmail.com
NOVOBËRDË

 

SASA MILOSEVIC

 

038/ 576- 009

 

Sasa.milosevic@rks-gov.net
SKENDERAJ

 

FADIL NURA

 

038/ 200-42-704 fadil.nura@rks-gov.net
KLINË

 

ZENUN ELEZAJ

 

038/200- 43- 700

 

zenun.elezaj@rks-gov.net

 

LIPJAN

 

IMRI AHMETI

 

038/200-41-522

 

imri.ahmeti@rks-gov.net

 

JUNIK

 

RUZHDI SHEHU

 

0390/370 -114

 

ruzhdi.shehu@rks-gov.net

 

MALISHEVË

 

EKREM KASTRATI

 

029/269-008 ekrem.kastrati@rks-gov.net

 

MITROVICË

 

BEDRI HAMZA

 

038/200-42-000 bedri.hamza@rks-gov.net
OBILIQ

 

XHAFER GASHI 038/200-41-336 038/561322 xhaferz.gashi@rks-gov.net
PEJË

 

GAZMEND  MUHAXHERI 039/434-603

 

gazmend.muhaxheri@rks-gov.net

 

PODUJEVË

 

SHPEJTIM BULLIQI

 

038/200-41-000

 

shpejtim.bulliqi@rks-gov.net

 

RAHOVEC

 

SMAJL LATIFI

 

038/200-45-340

 

smajl.latifi@rks-gov.net

 

PRISHTINË

 

PERPARIM RAMA

 

038/234 -944

 

perparim.rama@rks-gov.net
PRIZREN

 

SHAQIR TOTAJ

 

038/200-44-700 shaqir.totaj@rks-gov.net
THERANDË

 

BALI MUHARREMAJ

 

029/271-267

 

bali.muharremaj@rks-gov.net
SHTËRPCE

 

DALIBOR JEVTIC

 

dalibor.jevtic@rks-gov.net
HANI ELEZIT

 

MEHMET BALLAZHI 0290/385-100 mehmet.ballazhi@rks-gov.net

 

VUSHTRRI

 

FERIT IDRIZI 038/200- 42-402 ferit.idrizi@rks-gov.net

 

VITI

 

SOKOL  HALITI

 

0280/381-647

 

sokol.z.haliti@rks-gov.net

 

SHTIME

 

QEMAJL ALIU 0290/389-009

 

qemajl.aliu@rks-gov.net

 

MAMUSHË

 

ABDÜLHADI KRASNIÇ 038/200-45-200

029/273-260

abdulhadi.krasnic@rks-gov.net

 

KLLOKOT

 

VLADAN BOGDANOVIC 0280/385-629

0280/385-633

vladankl@yahoo.com
GRAÇANIC

 

LILJANA SUBARIC

 

038/776-561 ljiljana.subaric@rks-gov.net
RANILLUG

 

KATARINA RISTIC-ILIC katarina.risticilic@rks-gov.net
PARTESH

 

DRAGAN PETKOVIC 038/200-48-009 dragan.petkovic@rks-gov.net