Ne jemi në proces të migrimit të të dhënave / informacionit nga faqja e vjetër e AKK-së, informacionet do të shtohen në vazhdimsi