Događaji

Najnovije Vesti

AKO DISKUTUJE SA MINISTROM FINANSIJA G. BEDRI HAMZA – O NACRTU- ZAKONA O FINANSIJAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

Asocijacija Kosovskih Opština (AKO) danas je održala sastanak Saveta gradonačelnika, kome je prisustvovao i ministar Ministarstva finansija (MF) g. Bedri Hamza, kako bi disktovali u vezi Nacrta- zakona o lokalnnim

ASOCIJACIJA KOSOVKIH OPŠTINA DOBILA JE JOŠ JEDAN PROJEKAT OD GIZ/ORF

Asocijacija Kosovskih Opština danas je proširila saradnju sa GIZ/ORF (Otvoreni Regionalni Fondovi za Jugoistočnu Evropu) potpisivanjem Sporazuma u okviru projekta “U pravcu poboljšanja prevoza i mobilnosti u opštinama Kosova”. Ovaj

ASOCIJACIJA KOSOVSKIH OPŠTINA ODRŽALA JE GODIŠNJU GENERALNU SKUPŠTINU

Asocijacija Kosovskih Opština održala je Godišnju Genrealnu Skupštinu kojoj su prisustvovali delegati iz opština Republike Kosova i gradonačelnici opština. Predsednik AKO-a, g.Agim Veliu otvorio je radni sastanak Skupštine i predstavio

Partneri