GRADONAČELNICI OPŠTINA I VLADA KOSOVA DISKUTUJU O PROCESU REVIZIJE BUDŽETABy: Genc Namani

Comments: 0

Na zahtev Asocijacije Kosovskih Opština danas je održan hitan sastanak gradonačelnika i Vlade Kosova.

Na ovom sastanku razgovarano je o preispitivanju opštinskih budžeta u procesu revizije budžeta, ekonomskoj i budžetskoj situaciji kao posledica Pandemije Covid 19 i Paketa ekonomskog oporavka.

Sastanku su prisustvovali potpredsednik Vlade g. Besnik Tahiri i ministarka finansija gđa. Hykmete Bajrami, a pored gradonačelnika prisutni su i zamenici gradonačelnika i opštinski direktori za budžet i finansije.

U ime Vlade Republike Kosova, sastanak je otvorio zamenik premijera g.Tahiri, koji je istakao da smo kao Vlada sa zadovoljstvom prihvatili ovaj sastanak za međuinstitucionalnu koordinaciju u procesu revizije budžeta i drugih pitanja koja se odnose na budžet i ekonomiju u našoj zemlji.
Ministarka finansija, gđa. Hykmete Bajrami, u svom ekspozeu pred gradonačelnicima, istakla je da pošto smo u procesu revizije državnog budžeta, trebamo naglasiti da smo u veoma nepovoljnoj budžetskoj situaciji zbog pandemije Covid 19. Situacija, u kojoj Kosovo verovatno nije bilo u poslednjih 20 godina. Naglasila je da ćemo prema procenama domaćih i međunarodnih stručnjaka, negde oko 250 miliona evra imati manje budžetskih sredstava kao rezultat ove pandemije. Dodala je da je od 180 miliona evra u hitnom fiskalnom paketu do sada potrošeno oko 60 miliona evra. S’toga, u ovoj reviziji, želimo da obavestimo opštine da neće biti smanjenja budžeta za opštine niti za kapitalne investicije. Međutim, u ovom procesu trebamo razumeti kao budžetske organizacije, kako bi smo smanjili ekonomske posledice ove pandemije.

S’ druge strane, gradonačelnici su ocenili napore i spremnost Vlade i ministarke Bajrami da se konsultuju sa opštinama u ovom procesu. Oni su izrazili razumevanje za budžetsku i ekonomsku situaciju u kojoj se nalazimo i koja može da nas prati u budućnosti.

Međutim, rasprave gradonačelnika opština na početku su zahtevale da se neka pitanja redefinišu u smislu budžeta i plaćanja, jer su opštine takođe u lošem finansijskom položaju zbog nekih odluka različitih ministarstava, kao što su Kolektivni ugovor Ministarstva zdravstva i Ministarstva prosvete koji su bez konsultacija opteretili opštinski budžet. Takođe, predstavnici lokalne samouprave napomenuli su i probleme sa postupcima javnih nabavki, nepotpisivanje ugovora bez izdvajanja sredstava, centralizovane ugovore o raznim uslugama i nabavkama, neplaćanje dela zdravstvenih radnika. Takođe je kao pitanje pokrenuto i projekti potpisani od ministarstva za koje se donose odluke o preraspodeli sredstava bez prethodnih konsultacija sa opštinama korisnicama ovih zajedničkih projekata.

Gradonačelnici su pozdravili paket ekonomskog oporavka i izrazili spremnost da blisko sarađuju sa Vladom, kako bi ga ispunili, kako bi ovaj paket uticao na ublažavanje ekonomskih i finansijskih pitanja u našoj zemlji.

Vlada Kosova i gradonačelnici složili su se da će u ovom trenutku rešiti samo hitna pitanja, naročito projekcije u preispitivanju budžeta i zahteve opština u vezi s tim. Iako je ova koordinacija između ova dva nivoa institucija upravljanja nastavljena i za druge teme, posebno za proces ekonomskog oporavka i izmene zakonskih akata, koji će uticati na najbolji budžetski učinak opština u budućnosti.