Me ftesë të Këshillit të Evropës në Strasbourg, delegacioni i Asociacionit të Komunave të Kosovës i përbërë nga kryetari z.Naim Ismajli, nënkryetari z.Agim Veliu si dhe Drejtori Ekzekutiv i AKK-së z.Sazan Ibrahimi nga data 14-16 tetor 2014 do të marrë pjesë në punimet e sesionit të Kongresit të Pushtetit Lokal. Ky është sesioni i 27-të i […]

“Ngritja e nivelit të bashkëpunimit në mes të Odës Ekonomike të Kosovës (OEK) dhe Asociacionit të Komunave të Kosovës (AKK), si pikësynim në përkrahjen e Zhvillimit Ekonmik të Komunave të Kosovës dhe zhvillimin e komunitetit të biznesit kosovar, duke mundësuar krijimin e një ambienti më të volitshëm për biznese dhe zhvillim ekonomik” – është preambula […]

Asociacioni i Komunave të Kosovës, si përfaqësues i Kosovës, do të jetë përfitues i projektit rajonal të GIZ/Fondit për Zhvillim Rajonal për Efiçiencë të Energjisë. Vlera e projektit është 450.000 euro dhe ai do të zgjasë 18 muaj. Qëllimi i përgjithshëm i projektit është ngritja e kapacitetit të Asociacionit të  Komunave rreth përkrahjes së komunave […]

Në kuadër të aktivitetit për “Të hyrat vetanake”, me procedurë konkurruese janë përzgjedhur gjashtë komuna për t’u përcaktuar si kampione në përmirësimin e të hyrave vetanake. Komunat e përzgjedhura janë: Gjakova , Prishtina, Peja, Lipjani, Suhareka dh Shtërpce. Projekti i financuar nga BE “Mbështetje për Ministrinë e Financave” po ofron mbështetje teknike për Qeverinë dhe […]

Faqja 1 prej 30 12345...102030...E fundit »