Është mbajtur takimi i Grupit Punues për hartimin e koncept dokumentit mbi Ligjin për dhënien e pronës komunale në shfrytëzim dhe këmbim. Në ketë takim ku morën pjesë përfaqësuesit nga Asociacioni i Komunave te Kosovës, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, Agjencia Kosovare Privatizimit, Ministria e Drejtësisë, Agjencioni Kadastral i Kosovës dhe Ministria e Financave […]

Asociacioni i Komunave të Kosovës në kuadër të veprimtarisë të saj, në bashkëpunim me Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë organizoi takimin e përbashkët me qëllim të diskutimitë të Projektligjit për Inspektime dhe se sa i përket dhënies së komenteve dhe sugjerimeve nga ana e Kolegjiumit për Inspeksion. Në kuadër të rishikimit të këtij projektligji drejtorët komunal […]

Kryetari i Asociacionit të Komunave të Kosovës ka mbajtur një takim me Ministrin e Ministrisë së Financave z.Avdullah Hoti. Ky takim është organizuar për të debatuar lidhur me  rishikimin e buxhetit 2016 për nivelin komunal. Nga ky takim është konkluduar se me rishikimin e buxhetit për vitin 2016: Nuk do të preket buxheti total i […]

Asociacioni i Komunave të Kosovës (AKK) organizoi takimin e përbashkët mes përfaqësuesve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit (AKP) dhe përfaqësuesve të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL) me qëllim për të diskutuar lidhur me shqetësimet rreth zbatimit e Ligjit për Agjencinë Kosovare të Privatizimit dhe çështjet që kanë të bëjnë me likuidimin e ndërmarrjes […]

Faqja 1 prej 45 12345...102030...E fundit »